Aktuality

November 11, 2015
Žilinský samosprávny kraj vyhlásil ocenenie "Inovácia Žilinského kraja 2015"

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil už 9. ročník ocenenia pod názvom „Inovácia Žilinského kraja 2015“ a hľadá zaujímavé inovačné projekty zrealizované na území Žilinského kraja.


Cieľom realizácie inovačného ocenenia je podpora záujmu o inovačný rozvoj v Žilinskom kraji, propagácia a ocenenie inovačných aktivít a zlepšenie informovanosti o aktivitách v oblasti inovácií.

September 16, 2015
Z@ict vystúpil na 25. výročí FRI ŽU

Už 25 rokov vzdeláva Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline (FRI ŽU) budúcich IT profesionálov a manažérov. Na oslavách jej štvrťstoročnice sme využili príležitosť a ocenili vzájomnú spoluprácu a prínos fakulty pre náš región.

September 2, 2015
Podporili sme žiakov na SŠ

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste patrí medzi prestížne odborné školy, ktoré pripravujú svojich študentov s mimoriadnym dôrazom na prax a v úzkej spolupráci s firmami. Klaster Z@ict oceňuje takéto snaženie, a preto naši predstavitelia prišli študentov a školu podporiť aj na začiatku školského roka 2015/2016.

August 19, 2015
Budeme inovovať vzdelávanie

O úspechu nášho odvetvia rozhodujú vzdelaní a motivovaní zamestnanci. Cestu k informačným a komunikačným technológiám (IKT) preto pre nich dláždime už na stredných školách.


Dňa 19. augusta sme v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) urobili dôležitý krok k výučbe, ktorá je zmysluplná ako pre študentov tak aj pre IKT firmy - ich potenciálnych zamestnávateľov. Počas rokovaní s predstaviteľmi ŽSK o inovácii vzdelávacích programov stredných odborných škôl v odbore IKT sme predstavili zásadné predpoklady pre zlepšenie vzdelávania:

May 26, 2015
IT CAMP
Zaujímavé zadania projektov, skvelí kouči z firiem, vynikajúci študenti, výborná atmosféra. Všetci, ktorým koluje v žilách programátorská krv, zažili 22.mája 2015 pravý žilinský IT Camp, organizovaný IKT klastrom Z@ict.

May 13, 2015
Návštevy Z@ict a jeho členov na vybraných univerzitách v SR a ČR
V priebehu februára 2015 zástupcovia klastra Z@ict navštívili vybrané univerzity s technickým zameraním v Slovenskej republike a Českej republike. Cieľom série návštev bolo sprostredkovať študentom príležitosti pre podporu štúdia a začatie profesionálnej kariéry v Žilinskom regióne ponúkané zo strany klastra Z@ict a jeho partnerov, t.j. aktuálnu ponuku stáží, praxe, záverečných prác, voľných pracovných pozícií a podporu podnikateľských nápadov.

May 13, 2015
IT trhovisko - veľtrh príležitostí pre študentov, výskumníkov a potenciálnych zamestnancov v oblasti IKT
Podujatie vzniklo na základe idey prepojiť dopyt a ponuku na IT trhu práce v regióne, t.j. významných zamestnávateľov s potenciálnymi zamestnancami – študentmi univerzity.

ArchĂ­v

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: