Aktuality

November 11, 2015
Žilinský samosprávny kraj vyhlásil ocenenie "Inovácia Žilinského kraja 2015"

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil už 9. ročník ocenenia pod názvom „Inovácia Žilinského kraja 2015“ a hľadá zaujímavé inovačné projekty zrealizované na území Žilinského kraja.


Cieľom realizácie inovačného ocenenia je podpora záujmu o inovačný rozvoj v Žilinskom kraji, propagácia a ocenenie inovačných aktivít a zlepšenie informovanosti o aktivitách v oblasti inovácií.

September 16, 2015
Z@ict vystúpil na 25. výročí FRI ŽU

Už 25 rokov vzdeláva Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline (FRI ŽU) budúcich IT profesionálov a manažérov. Na oslavách jej štvrťstoročnice sme využili príležitosť a ocenili vzájomnú spoluprácu a prínos fakulty pre náš región.

September 2, 2015
Podporili sme žiakov na SŠ

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste patrí medzi prestížne odborné školy, ktoré pripravujú svojich študentov s mimoriadnym dôrazom na prax a v úzkej spolupráci s firmami. Klaster Z@ict oceňuje takéto snaženie, a preto naši predstavitelia prišli študentov a školu podporiť aj na začiatku školského roka 2015/2016.

August 19, 2015
Budeme inovovať vzdelávanie

O úspechu nášho odvetvia rozhodujú vzdelaní a motivovaní zamestnanci. Cestu k informačným a komunikačným technológiám (IKT) preto pre nich dláždime už na stredných školách.


Dňa 19. augusta sme v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) urobili dôležitý krok k výučbe, ktorá je zmysluplná ako pre študentov tak aj pre IKT firmy - ich potenciálnych zamestnávateľov. Počas rokovaní s predstaviteľmi ŽSK o inovácii vzdelávacích programov stredných odborných škôl v odbore IKT sme predstavili zásadné predpoklady pre zlepšenie vzdelávania:

May 26, 2015
IT CAMP
Zaujímavé zadania projektov, skvelí kouči z firiem, vynikajúci študenti, výborná atmosféra. Všetci, ktorým koluje v žilách programátorská krv, zažili 22.mája 2015 pravý žilinský IT Camp, organizovaný IKT klastrom Z@ict.

May 13, 2015
Návštevy Z@ict a jeho členov na vybraných univerzitách v SR a ČR
V priebehu februára 2015 zástupcovia klastra Z@ict navštívili vybrané univerzity s technickým zameraním v Slovenskej republike a Českej republike. Cieľom série návštev bolo sprostredkovať študentom príležitosti pre podporu štúdia a začatie profesionálnej kariéry v Žilinskom regióne ponúkané zo strany klastra Z@ict a jeho partnerov, t.j. aktuálnu ponuku stáží, praxe, záverečných prác, voľných pracovných pozícií a podporu podnikateľských nápadov.

May 13, 2015
IT trhovisko - veľtrh príležitostí pre študentov, výskumníkov a potenciálnych zamestnancov v oblasti IKT
Podujatie vzniklo na základe idey prepojiť dopyt a ponuku na IT trhu práce v regióne, t.j. významných zamestnávateľov s potenciálnymi zamestnancami – študentmi univerzity.

October 27, 2014
Bronzový certifikát ESCA pre klaster Z@ict
Náš klaster úspešne získal bronzový certifikát ESCA ako výsledok medzinárodného benchmarkingu.

October 6, 2014
IT Trhovisko
IKT klaster Z@ict organizuje ďalšie zo série podujatí, ktoré vytvárajú priestor na stretnutie ponuky s dopytom, na prepojenie kvalitných IT študentov s kvalitnými IT firmami zo žilinského regiónu.

October 6, 2014
Európsky týždeň programovania
Naše životy sú dnes ovplyvňované digitálnymi technológiami, a preto potrebujeme cielene rozvíjať svoje digitálne zručnosti. V blízkej budúcnosti bude mať programovanie rozhodujúci význam tak pre získanie či udržanie si dobrého pracovného miesta, ako aj pre začatie podnikania. Viac ako 90 % odborných profesií si v súčasnosti vyžaduje určité znalosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Pracovníci v oblasti informačných a komunikačných technológií navyše tvoria kľúčový pilier modernej pracovnej sily vo všetkých odvetviach hospodárstva, pričom dopyt rastie o 3 % ročne a počet absolventov počítačových vied je stále málo. Preto napriek vysokej miere nezamestnanosti v Európe zostávajú mnohé voľné miesta pre pracovníkov v oblasti IKT aj naďalej neobsadené. Ak sa tento problém nebude primeraným spôsobom riešiť na európskej i národnej úrovni, v roku 2020 nám môže chýbať až 900 000 odborníkov na informačné a komunikačné technológie a súvisiace služby.

March 27, 2013
Klaster Z@ICT realizuje projekt Integrovaný regionálny informačný systém – IRIS
Hlavným cieľom projektu je na základe komplexných analýz spracovať detailný návrh a zabezpečiť pilotnú realizáciu inteligentného, integrovaného informačného systému pre potreby optimalizácie nákladov, zvýšenia využívania kapacít a následného rozvoja prihraničných regiónov (Žilinský samosprávny kraj a Moravskosliezsky kraj) s následným zhodnotením a verifikáciou navrhnutého riešenia tak, aby mohlo byť multiplikované vo všetkých prihraničných regiónoch.

November 23, 2012
Návšteva Čínskej provincie Zhejiang
Riaditeľka Z@ICT klastra Mária Prekopová sa spolu so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja a Žilinskej Univerzity zúčastnila pracovnej cesty v Čínskej provincii Zhejiang.

April 25, 2012
V žilách ICT špecialistov Žiliny koluje výnimočná krv a neboja sa o ňu podeliť!
Podporte Letnú kvapku krvi a príďte aj Vy darovať krv.

April 17, 2012
Veľtrh záverečných prác 2012
Klaster informačných technológií Vás pozýva na Veľtrh Záverečných Prác 2012. Toto podujatie je určené pre študentov Žilinskej univerzity, ktorí si môžu vybrať a prihlásiť sa na diplomové a bakalárske témy vypísané firmami a inštitúciami združenými v Z@ICT klastri v Žilinskom regióne. Druhou možnosťou je prihlásiť svoj projekt, na ktorom chcú robiť aj v rámci diplomovej alebo bakalárskej práce.

April 29, 2011
Veľtrh záverečných prác
Príďte aj Vy na veľth záverečných prác

January 20, 2011
Popularizácia vedy a výskumu v oblasti IKT na stredných školách (Odborný seminár)
V piatok 3. decembra 2010, v čase od 09.00 – 15.00 hod. sa v priestoroch Katedry telekomunikácií a multimédií Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v rámci projektu POPULAS uskutočnil odborný seminár na tému: „Popularizácia vedy a výskumu v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) na stredných školách“.

December 22, 2010
Výsledky súťaže “Máš Lepší Nápad?“
Počas podujatia Deň D, ktoré sa uskutočnilo 9.12.2010 v priestoroch nového rektorátu Žilinskej univerzity sme vyhlásili výsledky a výhercov súťaže Máš Lepší Nápad?.

November 23, 2010
Kandidáti na primátora diskutovali o budúcnosti informačných technológií.
Žilina 18. novembra (TASR) – V Žiline chcú vylepšovať informačné a komunikačné technológie. Kandidáti na primátora sa stretli, aby diskutovali na túto tému. Ich názory sa líšili.

November 10, 2010
V žilách ICT špecialistov Žiliny koluje výnimočná krv a neboja sa o ňu podeliť!
Podporte Vianočnú kvapku krvi a príďte aj Vy darovať krv.

November 9, 2010
Kandidáti na primátora diskutovali o budúcnosti informačných technológií
Žilina 4. novembra (TASR) – Názory na budúcnosť informačných a komunikačných technológií v Žiline dnes prezentovali traja z desiatich kandidátov na primátora v diskusii, ktorú na pôde Nadácie POLIS pripravil klaster informačných a komunikačných technológií (IKT) Zaict.

December 16, 2009
Popularizácia vedy a výskumu v oblasti IKT – projekt POPULAS
Aktuálny nedostatok odborníkov nielen v oblasti informačno – komunikačných technológií (IKT) hovorí o poklese záujmu mladých ľudí o štúdium technických smerov. Cieľom projektu je popularizovať vedu a výskum v spoločnosti a priblížiť jej význam širokej verejnosti s osobitným dôrazom na študentov regionálneho školstva s profiláciou odborných predmetov spadajúcich pod oblasť IKT.

October 22, 2009
Ako dopadol Veľtrh diplomových prác
„Chcem vedieť čo ma čaká na druhej strane môjho života a preto prídem na Veľtrh diplomových prác,“ práve v tomto duchu sa 13. októbra v príjemnom prostredí Palace Hotel Polom nieslo podujatie s názvom Veľtrh diplomových prác, kde si študenti Žilinskej univerzity mohli vybrať z ponuky 28 diplomových tém, ktoré boli vypísané prestížnymi firmami a inštitúciami združenými v Z@ICT klastri žilinského regiónu.

October 9, 2009
Zmena termínu Veľtrhu diplomových prác 13.10.2009
POZOR ZMENA TERMÍNU!!!

September 22, 2009
Veľtrh diplomových prác 6.10.2009
Veľtrh diplomových prác je akcia zameraná pre študentov 1. a 2. ročníka druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Na tomto podujatí si študenti môžu vybrať a prihlásiť sa na diplomové témy vypísané firmami a inštitúciami združenými v Z@ICT klastri v Žilinskom regióne.

September 21, 2008
V žilách ICT špecialistov Žiliny koluje výnimočná krv a neboja sa o ňu podeliť!
V dňoch 23.-25. júna 2008 sa spoločnosti Ipesoft, s.r.o., Siemens PSE, s.r.o., INGN, združenie, EMTEST, a.s. a K+K, a.s. ako členovia klastra rozhodli pomôcť pri nedostatku krvných derivátov v letných mesiacoch a zorganizovali hromadný odber krvi u svojich zamestnancov.

September 21, 2008
Rozhodnutie o zápise Z@ict do registra záujmových združení právnických osôb
Obvodný úrad v Žiline rozhodol o zápise Zaict do registra záujmových združení právnických osôb, vedeného obvodným úradom, pod číslom OVVS/ZZ PO-2/08. Zároveň mu pridelil IČO: 42168341.

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri