V žilách ICT špecialistov Žiliny koluje výnimočná krv a neboja sa o ňu podeliť!

September 21, 2008

V dňoch 23.-25. júna 2008 sa spoločnosti Ipesoft, s.r.o., Siemens PSE, s.r.o., INGN, združenie, EMTEST, a.s. a K+K, a.s. ako členovia klastra rozhodli pomôcť pri nedostatku krvných derivátov v letných mesiacoch a zorganizovali hromadný odber krvi u svojich zamestnancov.

V celkových súčtoch sa odberov zúčastnilo 62 darcov, z toho 3 ženy a 59 mužov, pričom prvodarcov bolo 36. Darovaných takmer 25 litrov krvi odišlo vyslanou mobilnou odberovou jednotku priamo do nemocnice.
Viac informácií tu

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: