Výsledky súťaže “Máš Lepší Nápad?“

December 22, 2010

Počas podujatia Deň D, ktoré sa uskutočnilo 9.12.2010 v priestoroch nového rektorátu Žilinskej univerzity sme vyhlásili výsledky a výhercov súťaže Máš Lepší Nápad?.


Výhercov kategórie IT nápad vyhlásili zástupcovia komisie klastra informačno-komunikačných technológií Z@ict. Pán Peter Mikle-Barat so spoločnosti Ipesoft odovzdal cenu za druhé miesto v kategórii IT. Cenu za prvé mieto v tejto kategórii odovzdala pani Mária Prekopová, prezidentka klastra Z@ict.

Výherci IT nápad:

1. miesto - Peter Tomašovič, nápad Time Spiral
2. miesto - Jozef Vodička, nápad No Troubles

IKT klaster
Zaict privátna zóna

Prihlásenie
Registrácia
nového užívateľa

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: