Výsledky súťaže “Máš Lepší Nápad?“

December 22, 2010

Počas podujatia Deň D, ktoré sa uskutočnilo 9.12.2010 v priestoroch nového rektorátu Žilinskej univerzity sme vyhlásili výsledky a výhercov súťaže Máš Lepší Nápad?.


Výhercov kategórie IT nápad vyhlásili zástupcovia komisie klastra informačno-komunikačných technológií Z@ict. Pán Peter Mikle-Barat so spoločnosti Ipesoft odovzdal cenu za druhé miesto v kategórii IT. Cenu za prvé mieto v tejto kategórii odovzdala pani Mária Prekopová, prezidentka klastra Z@ict.

Výherci IT nápad:

1. miesto - Peter Tomašovič, nápad Time Spiral
2. miesto - Jozef Vodička, nápad No Troubles

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: