Zmena termínu Veľtrhu diplomových prác 13.10.2009

October 9, 2009

POZOR ZMENA TERMÍNU!!!

POZOR ZMENA TERMÍNU!!!

Upozorňujeme prihlásených a záujemcov o VEĽTRH DIPLOMOVÝCH PRÁC, že z organizačných dôvodov, sa Veľtrh diplomových prác presúva o týždeň neskôr, to je 13. 10. 2009. Takisto sa presúva do priestorov Palace Hotela Polom. Program podujatia zostáva rovnaký.

Za porozumenie ďakujeme

Veľtrh diplomových prác je akcia zameraná pre študentov 1. a 2. ročníka druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Na tomto podujatí si študenti môžu vybrať a prihlásiť sa na diplomové témy vypísané firmami a inštitúciami združenými v Z@ICT klastri v Žilinskom regióne.

Prečo sa zúčastniť Veľtrhu diplomových prác?

 • Môžeš si vybrať a zabojovať o tému, ktorá Ťa zaujala.
 • Ukáž sa firmám, že si dobrý, a že na to máš.
 • Môžeš získať zaujímavé kontakty.
 • Nerob na diplomovke len preto že musíš, ale preto, že Ťa to baví.

Všetky témy na stiahnutie

 • Ak Ťa zaujala niektorá téma a už si si aj vybral, tak vyplň registračný formulár.
 • Ak nemáš vybratú tému, ale zaujala Ťa akcia a chceš sa na nej zúčastniť, tak sa zaregistruj.

Prvých 60 zaregistrovaných dostane jeden z darčekov:

Slúchadlá + mikrofón Genius HS-04V I-TEC USB lampička k notebooku s ventilátorom I-TEC USB lampička k notebooku

Informácie

KDE: Palace Hotel Polom
KEDY: 13.10.2009
KTO SA ZÚČASTNÍ: Žilinský samosprávny kraj
  Institute of Next Generation Networks
  Vedecko-technologický park
  Emtest, a.s.
  GiTy – Slovensko, a. s.
  Ipesoft, spol. s r. o.
  Siemens Program and System Engineering, s.r.o.
PROGRAM:
8:30 - 9:00 Registrácia
9:00 - 9:15 Otvorenie
9:15 - 10:45 Predstavenie tém
10:45 - 11:00 Prestávka
11:00 - 13:00 Konzultácie s firmami
13:00 - 14:00 Obed + prihlasovanie tém do systému
14:00 - 14:30 Vyhlásenie výsledkov
14:30 - 14:45 Záver

 

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: