Návšteva Čínskej provincie Zhejiang

November 23, 2012

Riaditeľka Z@ICT klastra Mária Prekopová sa spolu so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja a Žilinskej Univerzity zúčastnila pracovnej cesty v Čínskej provincii Zhejiang.


Jedným z bodov stretnutia bola aj možnosť spolupráce medzi technologickými parkami a IKT Klastrom, ktorá by umožnila vstup slovenských firiem na čínsky trh a opačne. Viac

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: