IT Trhovisko

October 6, 2014

IKT klaster Z@ict organizuje ďalšie zo série podujatí, ktoré vytvárajú priestor na stretnutie ponuky s dopytom, na prepojenie kvalitných IT študentov s kvalitnými IT firmami zo žilinského regiónu.


Cieľom IT Trhoviska je sprostredkovať stretnutie perspektívnych mladých ľudí, ktorí vidia svoju kariéru v IT, a spoločností, ktoré chcú rozšíriť svoje rady o zaujímavých a šikovných ľudí.
Zaregistrovaní účastníci budú zaradení do žrebovania o Apple iPad Mini.


Termín: streda 8.10.2014
Trvanie: približne 6 hodín
Miesto: Fakulta riadenia a informatiky ŽU


Viac informácií tu.

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: