IT Trhovisko

October 6, 2014

IKT klaster Z@ict organizuje ďalšie zo série podujatí, ktoré vytvárajú priestor na stretnutie ponuky s dopytom, na prepojenie kvalitných IT študentov s kvalitnými IT firmami zo žilinského regiónu.


Cieľom IT Trhoviska je sprostredkovať stretnutie perspektívnych mladých ľudí, ktorí vidia svoju kariéru v IT, a spoločností, ktoré chcú rozšíriť svoje rady o zaujímavých a šikovných ľudí.
Zaregistrovaní účastníci budú zaradení do žrebovania o Apple iPad Mini.


Termín: streda 8.10.2014
Trvanie: približne 6 hodín
Miesto: Fakulta riadenia a informatiky ŽU


Viac informácií tu.

IKT klaster
Zaict privátna zóna

Prihlásenie
Registrácia
nového užívateľa

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: