IT trhovisko - veľtrh príležitostí pre študentov, výskumníkov a potenciálnych zamestnancov v oblasti IKT

May 13, 2015

Podujatie vzniklo na základe idey prepojiť dopyt a ponuku na IT trhu práce v regióne, t.j. významných zamestnávateľov s potenciálnymi zamestnancami – študentmi univerzity.


Akcia sa konala dňa 3.12.2014 v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline a prebiehala v 2 hlavných líniách:

  • Prezentácia firiem prostredníctvom výstavných stánkov
  • Sprievodný program – ukážky produktov a ponuka spolupráce zo strany zúčastnených spoločností

Okrem samotných IT spoločností boli prezentované aj ich aktuálne príležitosti – obsadzované pracovné pozície, ponuka záverečných, bakalárskych a diplomových prác, zber životopisov. Zároveň v rámci podujatia prebiehali aj pracovné pohovory a stretnutia s vybranými študentmi.


Na veľtrhu boli prítomní členovia klastra Z@ict, konkrétne firmy Azet, Ipesoft, REC Global, Siemens, VTP Žilina, ale aj ďalší partneri klastra, ktorí mali tiež možnosť prezentovať svoje aktivity, a to firmy Oriwin, Davinci Software, CEIT, GLOBESY, Kros a Lionbridge. Okrem uvedených spoločností participovala pasívnou účasťou aj firma ESMO, ktorej pracovné ponuky našli záujemcovia v stánku VTP Žilina. Krátkou prezentáciou sa študentom predstavil aj pracovný portál profesia.sk. Zúčastnených študentov tvorili prevažne študenti Fakulty riadenia a informatiky, avšak podujatie zaujalo aj študentov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Okrem študentov vysokých škôl zavítali na IT trhovisko aj stredoškoláci, ktorí uvažujú o štúdiu informačných technológií na Žilinskej univerzite.


Referencie na podujatie
AZET
„IT trhovisko sa mi páčilo - považujem to za výbornú platformu na stretnutie študentov s ľuďmi z firiem. Takéto podujatie má určite svoje miesto na akademickej pôde a radi sa ho zúčastníme aj nabudúce.“

GLOBESY
„Ostali sme dosť prekvapení z účasti, študentov bolo doobeda veľmi veľa. Som rada že sme šli prezentovať vo dvojici, nakoľko taký nával študentov doobeda sme ani dvaja nestíhali. Spolupracovali sme prvý krát a v dosť rýchlom tempe, nakoľko na prípravu sme nemali ani 24 hodín, ale všetko prebehlo bez problémov. Ochota, starostlivosť, ústretovosť. Super spolupráca, tešíme sa na ďalšiu.“


Fotogaléria

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri