IT CAMP

May 26, 2015

Zaujímavé zadania projektov, skvelí kouči z firiem, vynikajúci študenti, výborná atmosféra. Všetci, ktorým koluje v žilách programátorská krv, zažili 22.mája 2015 pravý žilinský IT Camp, organizovaný IKT klastrom Z@ict.


Podujatie prebiehalo formou intenzívnej celodennej práce 17 tímov zložených z nadšených, kreatívnych, zanietených campistov, ktorí pracovali na konkrétnych zadaniach pod vedením profesionálnych konzultantov - expertov zo zúčastnených firiem. Cieľom bolo sledovať, ako sa campisti popasujú s úlohami, zladia v tíme a zvládnu prácu pod časovým tlakom. Pre účastníkov bol IT Camp jedinečnou príležitosťou podrobiť svoje zručnosti a schopnosti skúške pod vedením profesionálov s možnosťou získania pracovného miesta v niektorej zo zadávateľských firiem. Campisti preukázali vysokú mieru analytického myslenia, tvorivosti a znalostí v oblasti moderných programátorských prostredí. Konzultanti po prezentácii výsledkov jednotlivých projektových tímov vybrali tie najlepšie a odovzdali im hodnotné ceny. Na záver prebehol camping na bare - neformálny networking všetkých účastníkov, ktorý trval až do polnoci.

Fotogaléria

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri