Budeme inovovať vzdelávanie

August 19, 2015

O úspechu nášho odvetvia rozhodujú vzdelaní a motivovaní zamestnanci. Cestu k informačným a komunikačným technológiám (IKT) preto pre nich dláždime už na stredných školách.


Dňa 19. augusta sme v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) urobili dôležitý krok k výučbe, ktorá je zmysluplná ako pre študentov tak aj pre IKT firmy - ich potenciálnych zamestnávateľov. Počas rokovaní s predstaviteľmi ŽSK o inovácii vzdelávacích programov stredných odborných škôl v odbore IKT sme predstavili zásadné predpoklady pre zlepšenie vzdelávania:

 • stredné školy majú spolupracovať s IKT firmami
 • žiakov treba už od základnej školy motivovať pre štúdium IKT odborov
 • vzdelávanie na stredných odborných školách má byť náležite prepojené so štúdiom na Žilinskej univerzite v Žiline
 • učebné osnovy je potrebné inovovať

"Viacerí naši členovia už úspešne spolupracujú s niektorými odbornými školami, preto by sme sa chceli podieľať na úpravách učebných plánov, ktoré sú základom kvalitného vzdelania," zdôraznil prezident IKT klastra Z@ict, Marián Koprda.


Vzápätí dodal: "Základom pre kvalitné vzdelávanie je mať dobrý učebný plán, no na druhej strane dôležitou úlohou je tiež motivovať žiakov, aby tieto odbory vôbec chceli študovať. A k tomu ako združenie chceme aktívne prispieť, pretože Žilinský kraj je dynamicky rastúci IT kraj.“


Tri školy sa dostali do pilotného projektu


Naša iniciatíva sa stretla s pochopením predstaviteľov ŽSK, ktorí vybrali tri stredné odborné školy pre pilotný projekt zmenenej výučby. Spojená škola v Kysuckom Novom Meste, Spojená škola v Tvrdošíne a Stredná priemyselná škola v Martine tak budú užšie spolupracovať s naším klastrom a do výuky zaradia prvky inovovaného vzdelávania. Jeho cieľom bude ako vzbudiť u študentov záujem o informačné technológie a rozvíjať ich logické myslenie, tak aj v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline priebežne dopĺňať a obnovovať znalosti učiteľov.

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri