Podporili sme žiakov na SŠ

September 2, 2015

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste patrí medzi prestížne odborné školy, ktoré pripravujú svojich študentov s mimoriadnym dôrazom na prax a v úzkej spolupráci s firmami. Klaster Z@ict oceňuje takéto snaženie, a preto naši predstavitelia prišli študentov a školu podporiť aj na začiatku školského roka 2015/2016.


Na zahájení školského roku sa v Kysuckom Novom Meste zúčastnili prezident klastra Z@ict Marián Koprda, predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba, zástupca spoločnosti INA Kysuce.

Rečníci sa vo svojich príhovoroch zhodli na tom, že vzdelanie zvyšuje šance na uplatnenie človeka v živote a vytvára mu pracovné príležitosti. Marián Koprda vyjadril presvedčenie, že študenti nájdu uplatnenie v žilinskom regióne, pretože je to dynamicky sa rozvíjajúci kraj v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT).


Jedným z cieľov nášho klastra je inšpirovať a motivovať študentov, aby sa naplno venovali štúdiu IKT odboru. Prítomnosť zástupcov IKT firiem na školách dáva žiakom signál, že o nich majú zamestnávatelia záujem už počas výučby a že ich študijné úsilie má zmysel.


Spojená škola v Kysuckom Novom Meste je v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a zabezpečuje sedem študijných odborov: elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, mechatronika, technické lýceum, strojárstvo, logistika a obchodná akadémia. V roku 2012 patrili jej absolventi podľa spoločnosti Trexima k najžiadanejším absolventom stredných škôl na trhu práce v žilinskom kraji.


Fotogaléria

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri