Z@ict vystúpil na 25. výročí FRI ŽU

September 16, 2015

Už 25 rokov vzdeláva Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline (FRI ŽU) budúcich IT profesionálov a manažérov. Na oslavách jej štvrťstoročnice sme využili príležitosť a ocenili vzájomnú spoluprácu a prínos fakulty pre náš región.


Ku slávnostnému publiku tvoreného bývalým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, akademikmi, regionálnymi osobnosťami a zástupcami firiem sa prihovoril aj prezident klastra Z@ict Marián Koprda. V úvode svojho príhovoru vyjadril svoj blízky vzťah ku fakulte, keďže je jej absolventom a vrcholovým manažérom firmy Scheidt & Bachmann Slovensko, ktorá od svojho vzniku s fakultou spolupracuje.

Prezident nášho klastra zdôraznil mimoriadny vplyv fakulty na rozvoj regiónu a jej prínos na trhu práce: "Pre spoločnosti, ktoré tu vznikli, založili svoje pobočky je existencia fakulty zárukou kvalifikovanej pracovnej sily."


Marián Koprda podotkol, že spolupráca medzi fakultou a klastrom je dôležitá najmä pri dosahovaní dvoch cieľov: zvýšenie počtu odborných pracovníkov v sektore informačných a komunikačných technológií ako aj zvýšenie kvality absolventov škôl technického zamerania.


"Od ďalšej spolupráce s fakultou si sľubujeme kvalitnú prípravu študentov, a že študenti budú mať záujem o odborné vzdelanie," povedal o ďalších spoločných krokoch. Už dnes obe strany kooperujú pri zmenách stredoškolských učebných osnov a prezentáciách IKT odvetvia na základných a stredných školách.


História fakulty


Fakulta vznikla 11. júla 1990 ako Fakulta riadenia Vysokej školy dopravy a spojov (VŠDS) v Žiline. Informačné technológie boli súčasťou vysokoškolskej výučby na VŠDS už od roku 1975. O 16 rokov neskôr sa presunula katedra informačných systémov na fakultu riadenia a v roku 1996 dostala fakulta nové meno, ktoré má až dodnes. Počet študentov sa počas rokov menil, až sa ustálil na dnešných približne 1500.


Prestíž fakulty


V súčasnosti patrí FRI ŽU medzi najúspešnejšie fakulty na Slovensku. Dokazujú to nezávislé hodnotenia, partnerské programy a záujem zamestnávateľov. Jej absolventi sú firmami mimoriadne žiadaní pre vysokú odbornosť a pripravenosť pre prax. Pôsobia po celom svete v rôznych oblastiach, ako sú IT, geolokácia, bankovníctvo, doprava či manažment.


Fotogaléria

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri