Z@ict vystúpil na 25. výročí FRI ŽU

September 16, 2015

Už 25 rokov vzdeláva Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline (FRI ŽU) budúcich IT profesionálov a manažérov. Na oslavách jej štvrťstoročnice sme využili príležitosť a ocenili vzájomnú spoluprácu a prínos fakulty pre náš región.


Ku slávnostnému publiku tvoreného bývalým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, akademikmi, regionálnymi osobnosťami a zástupcami firiem sa prihovoril aj prezident klastra Z@ict Marián Koprda. V úvode svojho príhovoru vyjadril svoj blízky vzťah ku fakulte, keďže je jej absolventom a vrcholovým manažérom firmy Scheidt & Bachmann Slovensko, ktorá od svojho vzniku s fakultou spolupracuje.

Prezident nášho klastra zdôraznil mimoriadny vplyv fakulty na rozvoj regiónu a jej prínos na trhu práce: "Pre spoločnosti, ktoré tu vznikli, založili svoje pobočky je existencia fakulty zárukou kvalifikovanej pracovnej sily."


Marián Koprda podotkol, že spolupráca medzi fakultou a klastrom je dôležitá najmä pri dosahovaní dvoch cieľov: zvýšenie počtu odborných pracovníkov v sektore informačných a komunikačných technológií ako aj zvýšenie kvality absolventov škôl technického zamerania.


"Od ďalšej spolupráce s fakultou si sľubujeme kvalitnú prípravu študentov, a že študenti budú mať záujem o odborné vzdelanie," povedal o ďalších spoločných krokoch. Už dnes obe strany kooperujú pri zmenách stredoškolských učebných osnov a prezentáciách IKT odvetvia na základných a stredných školách.


História fakulty


Fakulta vznikla 11. júla 1990 ako Fakulta riadenia Vysokej školy dopravy a spojov (VŠDS) v Žiline. Informačné technológie boli súčasťou vysokoškolskej výučby na VŠDS už od roku 1975. O 16 rokov neskôr sa presunula katedra informačných systémov na fakultu riadenia a v roku 1996 dostala fakulta nové meno, ktoré má až dodnes. Počet študentov sa počas rokov menil, až sa ustálil na dnešných približne 1500.


Prestíž fakulty


V súčasnosti patrí FRI ŽU medzi najúspešnejšie fakulty na Slovensku. Dokazujú to nezávislé hodnotenia, partnerské programy a záujem zamestnávateľov. Jej absolventi sú firmami mimoriadne žiadaní pre vysokú odbornosť a pripravenosť pre prax. Pôsobia po celom svete v rôznych oblastiach, ako sú IT, geolokácia, bankovníctvo, doprava či manažment.


Fotogaléria

IKT klaster
Zaict privátna zóna

Prihlásenie
Registrácia
nového užívateľa

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: