Žilinský samosprávny kraj vyhlásil ocenenie "Inovácia Žilinského kraja 2015"

November 11, 2015

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil už 9. ročník ocenenia pod názvom „Inovácia Žilinského kraja 2015“ a hľadá zaujímavé inovačné projekty zrealizované na území Žilinského kraja.


Cieľom realizácie inovačného ocenenia je podpora záujmu o inovačný rozvoj v Žilinskom kraji, propagácia a ocenenie inovačných aktivít a zlepšenie informovanosti o aktivitách v oblasti inovácií.


Zapojte sa aj Vy do tohto ocenenia a podporte tak túto aktivitu.


Účasťou na tomto ocenení môžete len získať, nakoľko:

 • je to jednoduchý spôsob prezentácie vašich výsledkov,
 • všetky zúčastnené podniky budú zaradené do publikácie,
 • udeľovanie ocenenia bude prezentované vo vybraných médiách,
 • víťaz získa ocenenie vo forme plakety a finančné ohodnotenie.

Viac informácií o podmienkach účasti nájdete v priloženom materiáli Podmienky účasti pre stredné a malé podniky, prípadne aj na stránke www.zilinskazupa.sk (v časti Samospráva / Podujatia).


Prikladáme zároveň aj prihlasovací formulár.

Termín na zaslanie prihlášky je do 15. decembra 2015.

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri