Veľtrh diplomových prác 6.10.2009

September 22, 2009

Veľtrh diplomových prác je akcia zameraná pre študentov 1. a 2. ročníka druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Na tomto podujatí si študenti môžu vybrať a prihlásiť sa na diplomové témy vypísané firmami a inštitúciami združenými v Z@ICT klastri v Žilinskom regióne.

Veľtrh diplomových prác je akcia zameraná pre študentov 1. a 2. ročníka druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Na tomto podujatí si študenti môžu vybrať a prihlásiť sa na diplomové témy vypísané firmami a inštitúciami združenými v Z@ICT klastri v Žilinskom regióne.

Prečo sa zúčastniť Veľtrhu diplomových prác?

 • Môžeš si vybrať a zabojovať o tému, ktorá Ťa zaujala.
 • Ukáž sa firmám, že si dobrý, a že na to máš.
 • Môžeš získať zaujímavé kontakty.
 • Nerob na diplomovke len preto že musíš, ale preto, že Ťa to baví.

Všetky témy na stiahnutie

 • Ak Ťa zaujala niektorá téma a už si si aj vybral, tak vyplň registračný formulár.
 • Ak nemáš vybratú tému, ale zaujala Ťa akcia a chceš sa na nej zúčastniť, tak sa zaregistruj.
KDE: Holiday Inn Žilina
KEDY: 6.10.2009
KTO SA ZÚČASTNÍ: Žilinský samosprávny kraj
  Institute of Next Generation Networks
  Vedecko-technologický park
  Emtest, a.s.
  GiTy – Slovensko, a. s.
  Ipesoft, spol. s r. o.
  Siemens Program and System Engineering, s.r.o.
PROGRAM:
8:30 - 9:00 Registrácia
9:00 - 9:15 Otvorenie
9:15 - 10:45 Predstavenie tém
10:45 - 11:00 Prestávka
11:00 - 13:00 Konzultácie s firmami
13:00 - 14:00 Obed + prihlasovanie tém do systému
14:00 - 14:30 Vyhlásenie výsledkov
14:30 - 14:45 Záver

 

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: