Veľtrh záverečných prác 2012

April 17, 2012

Klaster informačných technológií Vás pozýva na Veľtrh Záverečných Prác 2012. Toto podujatie je určené pre študentov Žilinskej univerzity, ktorí si môžu vybrať a prihlásiť sa na diplomové a bakalárske témy vypísané firmami a inštitúciami združenými v Z@ICT klastri v Žilinskom regióne. Druhou možnosťou je prihlásiť svoj projekt, na ktorom chcú robiť aj v rámci diplomovej alebo bakalárskej práce.


Termín konania:
25. apríla 2012, 10:30-12:30

Miesto konania:
Nová menza, zasadačka vedeckej rady

Program
Podujatie otvorí o 10:30 prezidentka klastra Z@ict p. Mária Prekopová. Následne budú firmy vo svojich stánkoch prezentovať dostupné témy a ich aktivity. Každý záujemca o tému absolvuje, krátky pohovor so zástupcami firmy. Podujatie sa ukončí o 12:30. Všetci účastníci dostanú do siedmych pracovných dní spätnú väzbu, či si práve ich firma vybrala na realizáciu záverečnej práce.

Hľadáš tému záverečnej práce?
Tak prídi na veľtrh záverečných prác, kde môžeš zabojovať o tému, ktorá Ťa zaujme.

 • Ukáž sa firmám, že si dobrý, a že na to máš.
 • Môžeš získať zaujímavé kontakty.
 • Nerob na diplomovke alebo bakalárke len preto, že musíš, ale preto, že Ťa to baví.

Tému práce si je potrebné vybrať do 22.4.2012

CHCEM SI VYBRAŤ TÉMU

Pracuješ na zaujímavom projekte?
A chcel by si ho mať aj ako diplomovú alebo bakalársku prácu? Tak neváhaj a prihlás ho. Tvoj projekt bude prezentovaný firme a ak ich zaujme môžeš na tom spolupracovať s nimi.

Projekt je potrebné prihlásiť do 22.4.2012

CHCEM PRIHLÁSIŤ SVOJ PROJEKT

Všetky témy na stiahnutie

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: