Ako dopadol Veľtrh diplomových prác

October 22, 2009

„Chcem vedieť čo ma čaká na druhej strane môjho života a preto prídem na Veľtrh diplomových prác,“ práve v tomto duchu sa 13. októbra v príjemnom prostredí Palace Hotel Polom nieslo podujatie s názvom Veľtrh diplomových prác, kde si študenti Žilinskej univerzity mohli vybrať z ponuky 28 diplomových tém, ktoré boli vypísané prestížnymi firmami a inštitúciami združenými v Z@ICT klastri žilinského regiónu.


S najvyššími predstaviteľmi spoločností ako sú EMtest, GiTy a.s., INGN – Institute of Next Generation Networks, IPESOFT, SIEMENS, Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto a Vedecko-technologický park Žilina sa stretlo 40 vopred prihlásených študentov z troch fakúlt Žilinskej univerzity. Po úvodnej registrácii a oficiálnom otvorení, firmy odprezentovali študentom navrhnuté témy. Následne mali študenti možnosť absolvovať informačný pohovor s predstaviteľom organizácie, ktorej téma ich zaujala. Ponúkané námety boli z oblasti najmä z oblasti infokomunikačných technológií, ale aj manažmentu, elektrotechniky či sociálnej sféry. Najväčší počet záujemcov o pohovor zaznamenali firmy GiTy – Slovensko, a.s. a Siemens Program and System Engineering, s.r.o. „Takúto „dražbu“ tém diplomových prác absolvujeme po prvý krát. Je to dobrá skúsenosť z hľadiska vymieňania poznatkov s ostatnými kandidátmi a nazretia do reálnej problematiky konkrétnych firiem,“ jednoznačne hovorí skupinka piatich študentov Fakulty riadenia a informatiky, „Zaujali nás hlavne praktické témy spoločnosti SIEMENS.“


Pohovory prebiehali rôzne, individuálne i v skupinách, otázky boli kladené obojsmerne. Konzultanti sa chceli dozvedieť viac o adeptoch, o ich cieľoch, predstavách do budúcnosti a študenti mali možnosť sa bližšie informovať o danej problematike. „Oslovila ma téma od INGN. Mám pripravené konkrétne otázky, ktoré konzultantovi položím. Chcem sa bližšie informovať o možnostiach realizácie práce, aby som mal jasnú predstavu, čo by bolo od mňa očakávané,“ hovorí jeden z účastníkov semináru. Študenti mali príležitosť absolvovať týchto konzultácií viacero. Na ich základe a ich priebehu sa mohli rozhodnúť a prihlásiť už na konkrétnu tému. Z finálnych uchádzačov si firmy zvolili toho, kto sa podľa ich kritérií na zadanú diplomovú prácu najviac hodil a ich možným požiadavkám primerane zodpovedal. Na záverečnom vyhlásení bolo pridelených celkom 14 tém.


Na záver celého podujatia prehovoril aj prof. Michal Pokorný, prorektor Žilinskej univerzity. Preslovom podporil študentov v aktívnom prístupe a taktiež poďakoval zúčastneným zástupcom firiem a spoločností: „Táto akcia napomohla zlomiť bariéry a sprostredkovala prvotný kontakt študentov a najvyšších predstaviteľov dominantných firiem a spoločností žilinského regiónu. Stretnutie obohatilo určite obe strany. Študenti mali možnosť nazrieť do podnikovej reality a členovia spoločností sa obohatili o nové názory, pohľady na problematiku a skúsenosti, možno si vytypovali aj svojich budúcich spolupracovníkov.“

Záverečná štatistika podujatia:


 • Počet zúčastnených študentov: 40
 • Počet vyhlásených tém: 28
 • Počet zadaných tém (existujúci pár študent-firma): 1
Témy, ktoré boli na podujatí dohodnuté a ich spracovatelia:
Lovás IvanSledovanie počtu prejdených áut (SIEMENS)
Hrčka TomášTvorba výpočtového clustera postaveného na architektúre bežne dostupných PC, za účelom vytvorenia jedného virtuálneho počítača. (EMtest)
Čenščák Marek Využitie bezdrôtovej senzorovej siete pre monitorovanie a zabezpečenie rodinného domu (SIEMENS)
Žigmund Jozef WEB aplikácia pre elektronickú aukciu (Gity)
Baroš Lukáš Analýza poruchových stavov generovaných v GPON technológií Nokia Siemens Networks (INGN)
Gulač Peter Návrh a realizácia elektronického systému pre manažment nehnuteľností (VTP)
Mališ Lukáš Využitie bezdrôtovej senzorovej siete pre monitorovanie a zabezpečenie rodinného domu (SIEMENS)
Kobida Michal Návrh riešenia telekomunikačnej infraštruktúry v podnikovej sieti so systémom Tesla PhoNet (INGN)
Mikušová Zuzana Návrh komunikačného modelu na motiváciu študentov k podnikaniu (VTP)
Trško Miroslav Algoritmy pre modelovanie stavu prenosových sietí vysokého napätia (IPESOFT)
Majerčík Roman Využitie bezdrôtovej senzorovej siete pre monitorovanie a zabezpečenie rodinného domu (SIEMENS)
Slanička Tomáš Návrh riešenia telekomunikačnej infraštruktúry v podnikovej sieti so systémom Tesla PhoNet (INGN)
Szabó Tibor Využitie Business Intelligence (BI) v priemyselných aplikáciách. (IPESOFT)
Plevák Jaroslav Vypracovanie metodiky penetračných testov (Gity)

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: