Kandidáti na primátora diskutovali o budúcnosti informačných technológií

November 9, 2010

Žilina 4. novembra (TASR) – Názory na budúcnosť informačných a komunikačných technológií v Žiline dnes prezentovali traja z desiatich kandidátov na primátora v diskusii, ktorú na pôde Nadácie POLIS pripravil klaster informačných a komunikačných technológií (IKT) Zaict.


Podľa prezidentky klastra Zaict Márie Prekopovej mala diskusia verejnosti sprostredkovať pohľady kandidátov na budúci rozvoj informačných a komunikačných technológií v meste a na rozvoj elektronických služieb. „Veľké rezervy sú v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta aj v partnerských organizáciách. Určite je čo zlepšovať. Práve preto je táto téma zaujímavá, aký je pohľad kandidátov, čo by zlepšili v budúcnosti. Väčšinou práve podnikateľské kruhy vidia rezervy v elektronizácii služieb i rozvoji informačných technológií,“ skonštatovala Prekopová na margo súčasného stavu informačných a komunikačných technológií v Žiline.


Z pôvodne piatich kandidátov napokon prišli Ľubomír Bažík (KDH, SaS, MOST-HÍD, OKS, OZ Za krajšiu Žilinu), František Bobenič (nezávislý) a Ivan Gánoczy (nezávislý). Súčasný primátor Žiliny Ivan Harman (SDKÚ) a kandidát strany Smer-SD Igor Choma sa ospravedlnili. Jednou z diskutovaných tém boli verejné elektronické aukcie, ktoré považuje Bobenič za absolútne kľúčové pre transparentnosť a rovnosť šancí. Podotkol, že podľa odborníkov sa v oblasti služieb dá prostredníctvom elektronickej aukcie ušetriť až 70 percent financií.


Gánozcy upozornil, že pri elektronických aukciách je vždy dôležitý aj ľudský faktor, preto považuje za potrebné nastaviť aj kontrolný systém. Bažík zdôraznil, že elektronické aukcie nie sú posvätnou kravou a podľa odborníkov sa pri nich dá podvádzať. „Pokiaľ človek nemá morálne a etické limity, nepohneme sa z miesta. Môžeme vymyslieť super elektronický systém,“ dodal Bažík.


V diskusii kandidáti odpovedali okrem iného na otázky o spolupráci mesta Žilina s IKT klastrom, o možnosti ponúknuť internet do všetkých domácností či o spôsobe informovania občanov prostredníctvom internetu, miestnej tlače a úradnej tabule. Klaster Zaict ponúkne podľa Prekopovej možnosť predstaviť názory na budúcnosť informačných a komunikačných technológií v Žiline ďalším kandidátom na primátorský post 18. novembra.

Fotogaléria

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: