Ostatné kurzy

Projektový manažment Basic
Projektový manažment Advanced
Projektový manažment pre vlastníkov

 

Miesto a termín realizácie:

Po dohode s klientom. Možným miestom realizácie je moderné tréningové centrum v Žiline (výhodná geografická poloha), alebo priestory podľa požiadaviek klienta (ak to povaha kurzu umožňuje).

Školenie podľa typu zahŕňa:

Teoretickú prednášku, školiace materiály pre všetkých účastníkov, praktické cvičenia, preskúšanie, vyhodnotenie a spätnú väzbu lektora a účastníkov, osvedčenie o absolvovaní, resp. certifikát a drobné občerstvenie počas školenia.

 

Ak by Vám nami štandardne ponúkané osnovy školení úplne nevyhovovali, radi ich upravíme podľa Vaších predstáv. Rovnako na základe požiadavky klienta môžeme pripraviť aj iné typy školení z oblasti informačných a komunikačných technológií v rôznych odborných úrovniach (od základných až po vysoko špecializované).

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: