Archív projektov

V žilách ICT špecialistov Žiliny koluje výnimočná krv a neboja sa o ňu podeliť!

V letných mesiacoch má Národná transfúzna služba (NTS) neustále problémy s krvnými derivátmi. IKT klaster Z@ict zorganizoval na Medzinárodný deň darcov krvi akciu pod názvom: V žilách ICT špecialistov Žiliny koluje výnimočná krv a neboja sa o ňu podeliť! Konala sa 23.-25. júna 2008 pod hlavičkou Svetovej zdravotníckej organizácie a  zapojili sa do nej spoločnosti Ipesoft, s.r.o., Siemens PSE, s.r.o., INGN, združenie, EMTEST, a.s. a K+K, a.s.

V pondelok 23. júna prebiehal odber na pôde spoločnosti Siemens PSE, na ktorom sa zúčastnilo 24 darcov, z toho 14 prvodarcov. V utorok 24. júna prebiehal odber v priestoroch spoločnosti Ipesoft, kde sa zapojilo 20 ICT odvážlivcov, z toho bolo 11 prvodarcov . V stredu 25. júna mobilná odberová jednotka vykonala odber u 18 darcov v spoločnosti K+K, z ktorých bolo 11 prvodarcov.

Pred odberom sa dobrovoľným darcom robili základné fyzikálne vyšetrenia (krvný tlak, teplota) a vyšetrenie hemoglobínu z kapilárnej krvi (vpich do prsta). Ostatné potrebné vyšetrenia sa vyhodnocovali až po odbere. Darcom sa odoberala krv v objeme 400 ml. Jeden odber predstavoval približne 10 minút, pričom odbery prebiehali paralelne na dvoch lôžkach. Ako bolestné každému darcovi zabezpečila NTS 250ml džús, horalku, a stravný lístok v hodnote 60 Sk.

V celkových súčtoch sa odberov zúčastnilo 62 darcov z odboru informačných a komunikačných technológií, z toho 3 ženy a 59 mužov, pričom prvodarcov bolo 36. Darovaných takmer 25 litrov krvi odišlo vyslanou mobilnou odberovou jednotku priamo do NTS.

Tento rok bol Medzinárodný deň darcov krvi upriamený na pravidelnosť a organizovanosť, čím svetové organizácie poukazovali na životnosť krvných derivátov, ktorá je obmedzená. Zároveň dávali do povedomia výhody pravidelného darcovstva, ku ktorým patrí pravidelná kontrola zdravotného stavu, čo zaručuje včasné odhalenie prvých príznakov potenciálnych ochorení a ich okamžité riešenie.

Svojou kvapku krvi ukázali darcovia, že stále existujú ľudia, ktorí sú ochotní darovať krv dobrovoľne, nezištne a bezplatne. Ich jedinečnou odmenou bol nenahraditeľný pocit zo záchrany ľudského života.

Fotogaléria

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: