Kontakty

Kontaktná adresa

Zaict, združenie
Komenského 48
011 09 Žilina

E-mail: zaict@zaict.sk, zaict@zaict.eu
Web: www.zaict.sk, www.zaict.eu

 

IČO: 42168341
DIČ: 2022651818
IČ DPH: SK2022651818

Bankové spojenie: Tatrabanka, pobočka Žilina
Číslo účtu: 2626865435/1100

 

Ako sa k nám dostanete

 

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri